6d320117455791.562ba595e0800‘ephimer’ és l’espai on desenvolupar la creativitat. On construir una vida i una convivència conjunta en
un moment en que l’esforç i l’ajuda mútua han de guiar els nostres passos. Es construirà amb l’ajuda dels alumnes que entrin en els cinc mesos d’estancia de cada any. Les estructures de l’espai es desmuntaran un cop acabat el cicle i es reconstruiran en un nou espai en desús ,de manera que cada estancia i cada convivència serà diferent, cíclica i efímera.
ephimer 2014 ha construit a l’espai 88, una nova estructura de convivència. La intenció és que cada nou col·lectiu que entri en un espai, dediqui el temps necessari a montar i reditribuir el que sigui necessari en
cada cas.
Podran participar joves amb la carrera de disseny (audiovisuals, moda, gràfic, interiors i producte) la qual seràn escollits pel col·lectiu de manera aleatòria i més o menys repartit per itineraris.
IMAGOTIP
ephimer
418c9a17455791.562ba707d132b
IMAGOTIP

1a Edició d’ephimer a l’espai 88
 00587117455791.562ba5a5eb705
WEB
a3170017455791.562ba70dca4a1a8a68617455791.562ba70d815c1
FANZINES

TARGETONS

8e7b8717455791.562ba70dd2882
a7acda17455791.562ba6fa4e1759776d417455791.562ba8276f8df
CARTELL
6f57c317455791.562ba316c0511